Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et begrep som brukes om mindre anlegg for uorganisert aktivitet. Tradisjonelt har nærmiljøanlegg vært ballbinger, men i dag er det i tillegg til fotball, et mangfold av aktiviteter som kvalifiserer som aktuelle anlegg for delfinansiering med spillemidler og tilskudd fra diverse stiftelser. Hos oss finner du et ri...

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er et begrep som brukes om mindre anlegg for uorganisert aktivitet. Tradisjonelt har nærmiljøanlegg vært ballbinger, men i dag er det i tillegg til fotball, et mangfold av aktiviteter som kvalifiserer som aktuelle anlegg for delfinansiering med spillemidler og tilskudd fra diverse stiftelser. Hos oss finner du et rikholdig utvalg av slike anlegg. Vi har anlegg med  svært god lyddemping, så støy i nærområdet er ikke lenger et problem.

Se nedenfor!

NB! Vi gjør i denne sammenhengen også oppmerksom på skateanleggene som du finner i en egen kategori i hovedmenyen.

Kontakt oss for tilbud på anleggene, så er du i gang!

Mer