Kjøpsbetingelser

PÅ DENNE SIDEN FINNER DU INFORMASJON OM KJØPSBETINGELSER, IDRETTSUTSTYR, LEKEAPPARATER MED MER.

Priser: Alle prisene på denne nettsiden er oppgitt uten moms og frakt. Når du legger produkter i handlekurven og trykker vis handlekurv, vil både frakt, moms og totalbeløp komme frem. Du har fortsatt full mulighet til å legge flere produkter i handlekurven, eller å ta bort noen om du ønsker det. Når du går til kassen og bestiller varene, mottar vi en melding om dette. Du vil da få tilsendt en ordrebekreftelse. Du kan også sende bestillingen som en forespørsel, ved å fylle ut meldingsfeltet før du bekrefter bestillingen. Dersom du har problemer med handlekurven er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.

Fraktkostnader: Frakt fra fabrikk til kunde utgjør ca. 18% av varens verdi. Vi tar forbehold om fraktkostnader i forbindelse med leveranser til Nordre deler av landet, og ved noen spesielle bestillinger (størrelse). Her avtales transportpris i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt for å avklare dette nærmere i forbindelse med konkrete leveringsforespørsler.

Transportbetingelser: Varene fraktes frem til kjørbar adkomst på det Norske fastland. Bestillinger fra privatpersoner leveres på ditt postutleveringssted.

Transportskader: Leveransen skal inspiseres av kunden selv. Eventuelle feil, mangler eller skader på leveransen skal anmerkes på transportørens fraktbrev. Dersom det er tydelig at skaden har oppstått under transport skal dette fremgå av anmerkningen.

Betalingsbetingelser: Dersom ikke PayPal er benyttet ved betaling, faktureres det med forfall pr 14 dager etter at varen er levert. Ved betaling etter forfall beregnes morarente, - og purregebyr på kr. 50 påløper. Arealconsult AS har eiendomsretten til varene inntil innbetaling er mottatt. Ved misligholdelse av betaling over tid, forbeholder Arealconsult AS seg retten til å tilbakekalle leveransene for kundens regning. Dette gjelder også monterte leveranser.

Ved bruk av PayPal-transaksjoner er bruker underlagt PayPals retningslinjer for personvern.

Andre forbehold: Vi tar forbehold om at pris og produktinformasjon på våre nettsider kan inneholde trykkfeil som kan føre til misforståelser, ta kontakt dersom noe virker uriktig. Det tas videre forbehold om prisjusteringer som følge av prisendring fra våre produsenter, leverandører, valutakursendring eller andre forhold som medfører en merkostnad. Slike avvik vil vanligvis være avklart før varen blir levert.

Prosjektleveranser import: Ved bestilling av varer som ikke er lagervare og som leveres direkte fra produsent i utlandet, forhåndsfaktureres 40 % av totalprisen ved avsendelse fra fabrikk. Dette til dekning av garanti ovenfor produsent, forhåndsutgifter til transport og innførselsavgifter og mva.

Privatkunder: Vi forbeholder oss retten til å avtale betalingsbetingelsene (kontant ved levering, eller faktura) med den enkelte. Dette er noe avhengig av ordrens størrelse og kundens kredittverdighet. Dette avklares med kunden før ordren iverksettes.

Om Idrettsutstyr Arealconsult forhandler idrettsutstyr til de fleste aktuelle idretter og til alle nivåer. Du vil oppdage at vi har anerkjente merkevarer i vårt sortiment og at du vil kunne gjøre en handel til meget konkurransedyktige betingelser! Leveringstid: Med få unntak er leveringstiden etter at bestilling forligger 14 til 21 dager. Vi er også rammeavtaleleverandør på idrettsutstyr til Bergen kommune.

Om Lekeapparater:  
Sikkerhet: Vi tar sikkerhet på lekeplasser på alvor, noe som blant annet gjenspeiler seg i at vi har kompetansesertifikat fra Det Norske Veritas. Bedriften er også medlem av NORSK LEKEPLASSFORUM, som er en ikke-økonomisk organisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø.
Garanti: Det er 5/10 år garanti mot material- og produksjonsfeil på samtlige produkter vi har levert av lekeapparater. Garantien gjelder ikke: Ved hærverk, ved monteringsfeil, slitasje på slitedeler, tauverk, forbruksvarer eller slitt overflatebehandling. Det forutsettes også at våre anvisninger for tilsyn og vedlikehold blir etterfulgt.


Service og Montering

Montering:
Vi har egne montører som kan foreta montering av våre leveranser.
Ta kontakt for tilbud.
Tel: 55591600  e-mail: post@arealconsult.no


Drift og vedlikehold:

Tilsyn

Med henvisning til NS – EN 1176 – 7, veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift av  lekeplassutstyr (inkludert underlag), pkt 6.2 bør utstyr og komponenter etterses som følger:
a) Rutinemessig visuelt ettersyn:
Muliggjør identifisering av klare farer som kan skyldes hærverk, bruk eller værforhold, brukne deler eller glasskår.
b) Funksjonsettersyn:
Mer detaljert ettersyn som bør utføres med en til tre mnd mellomrom.
c) Årlig hovedettersyn:
Det årlige hovedettersynet skal fastslå den generelle sikkerheten til utstyr, fundamenter og underlag.
Våre anbefalinger om ettersyn er i samsvar med ovenstående beskrivelse a-b-c.
Nb! For gjennomføring av årlig hovedettersyn skal sakkyndig person benyttes. Bruk gjerne en person med kompetansesertifikat som Lekeplassinspektør fra DET NORSKE VERITAS til det årlige hovedettersynet. Det sikrer at kontrollen gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter.

Drift og vedlikehold
Sørg for at fallunderlaget er fritt for fremmedlegemer som steiner, flasker, sykler, barnevogner og andre leker som kan medføre skader ved fall fra apparatet eller kollisjonsskader.
Vurder om apparatet bør stenges av i kuldeperioder når underlaget er frossent /hardt. Sørg for at fallsanden blir spadet på plass når det har dannet seg groper (for eksempel under huskestativet). Etterse slitasje på kjettinger, huskeoppheng og andre slitedeler (bevegelige deler) hver mnd. Skift ut slitedeler når disse er synlig slitt eller skadet.
Sjekk og ettertrekk alle mutre (kvartalsvis)
Sørg for at treverket blir vedlikeholdt med en miljøvennlig overflatebehandling en gang pr. år slik at apparatenes får så lang levetid som mulig. Sjekk for evt råtedannelse (spesielt utsatt i overgang sand/luft), grav vekk litt sand rundt fundamentene, og kontroller.

Serviceavtale og vaktmestertjenester
Etabler gjerne en serviceavtale med Arealconsult AS, så tar vi oss av vedlikeholdsarbeidet. Avtalen kan omfatte apparatene og eiendommen for øvrig. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Dersom noe er uklart, sender du oss en e-post, eller tar kontakt på telefon: 55 59 16 00.