Hinder- og balanseløype 1

Hinderløype med mange utfordringer

Hinderløype med mange utfordringer

I denne hinderløypen finner du mange forskjellige utfordringer.

Man kan også bestille hver komponent separat.

Mål:
Lengde:         8,18 m
Bredde:         3,09 m
Høyde:          2,00 m
Fallhøyde:      1,92 m
Arealbehov:  11,18 x 6,09 m