VTVK 25 Parallell bars

Parallell bars, skranke

Serien av apparater består av 14 stk elementer.

Parallell bars, skranke

Serien av apparater består av 14 stk elementer. Med hele denne serien dekker man alle aktuelle muskelgrupper og har plass til opptil 23 brukere samtidig. Apparatene kan settes opp enkeltvis i en trimløype eller samlet i en gruppe. Apparatenes fundamenteres fast i bakken ved hjelp av medfølgende bøtte-armering.

Relaterte produkter

Demo Options