Hinder- og balanseløype 2

Hinderløype med mange klatre og balanseutfordringer

Hinderløype med mange utfordringer

I denne hinderløypen finner du mange forskjellige utfordringer.
Her kan man klatre, balansere og utfordre seg selv!
Man kan også bestille hver komponent separat.

Mål:
Lengde:         7,28 m
Bredde:         6,09 m
Høyde:          2,00 m
Fallhøyde:      1,52 m
Arealbehov:  10,28 x 9,09 m