Stallmatte 42mm

Stallmatte for hester opp til 700kg

1 x 1m, 42mm, 33kg/matte

Stallmatte for hester opp til 700kg

Bruksområde: Paddock/luftegård, stall, fjøs, vaskebås

Utforming: 1 x 1m, 33kg/matte, vann-gjennomtrengbar, flat overside/"eggkartong" underside

Fordeler: Opp til 80% mindre bruk av halm/flis, bra for ledd, reduserer støy, vann/urin renner gjennom mattene, god friksjon

Forutsetninger: Fast underlag med minimum 3% fall mot avløpssystem.

Standardfarge: Rødbrun

Spesialfarger: Svartblandet, grønn, blå, grå (minimum 30kvm)

Relaterte produkter