Stallmatte 60mm

Stallmatte for hester over 700kg

Stallmatte for hester over 700kg

Bruksområde: Paddock/luftegård, stall, fjøs, vaskebås

Utforming: 1 x 1m, 45kg/matte, vann-gjennomtrengbar, flat overside/"eggkartong" underside

Fordeler: Opp til 80% mindre bruk av halm/flis, bra for ledd, reduserer støy, vann/urin renner gjennom mattene, god friksjon

Forutsetninger: Fast underlag med minimum 3% fall mot avløpssystem.

Standardfarge: Rødbrun

Spesialfarger: Svartblandet, grønn, blå, grå (minimum 30kvm)

Relaterte produkter