Stallmatte Fantastisk 42

Stallmatte Fantastisk 42, for hester opp til 700kg

1 x 1m, 42cm tykk, 53kg

Stallmatte Fantastisk 42

Bruksområde: Paddock/luftegård, stall, fjøs, vaskebås

Utforming: 1 x 1m, 53kg/matte, vann-gjennomtrengbar, flat overside/"eggkartong" underside

Fordeler: Opp til 80% mindre bruk av halm/flis, bra for ledd, reduserer støy, vann/urin renner gjennom mattene, god friksjon

Forutsetninger: Fast underlag med minimum 3% fall mot avløpssystem.

Standardfarge: Grå

Spesialfarger: Rødbrun, svartblandet, grønn, blå (minimum 30kvm)

Relaterte produkter