VTVK 31 Parallell benpress

Parallell benpress

Serien av apparater består av 14 stk elementer.

Parallell benpressmaskin

Serien av apparater består av 14 stk elementer. Med hele denne serien dekker man alle aktuelle muskelgrupper og har plass til opptil 23 brukere samtidig. Apparatene kan settes opp enkeltvis i en trimløype eller samlet i en gruppe. Apparatenes fundamenteres fast i bakken ved hjelp av medfølgende bøtte-armering.

Relaterte produkter