Basik skatepark B112

Skateanlegg i trekonstruksjoner

Skateanlegg i trekonstruksjoner, med utskiftbare kjøreflater, designet og produsert for tung bruk i offentlige rom. 7 Arealbehov: 20 m. x 30 m. Høyde ramper, inntil 1,5m.

Relaterte produkter