Basik skatepark B 103

Skateanlegg i trekonstruksjoner

Skateanlegg i trekonstruksjoner. Rampene er designet og produsert for tungt bruk i offentlige arealer.

Relaterte produkter