JD-Fit Armrotator universell utforming

19 000,00 kr

Jd-Fit Armrotator

Jd-Fit Armrotator

Jd-fit serien består av 9 utendørs treningsapparater som kan brukes alene eller i sammenheng med PHD serien som består av 14 apparater. Disse 9 apparatene er slik utformet at de så langt det lar seg gjøre også egner seg for brukere med fysiske utfordringer. Apparatene skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. Dette forutsetter naturligvis at tilkomsten rundt apparatene blir hensiktsmessig tilrettelagt.

Relaterte produkter